Puheterapia

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut henkilö, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia ainoastaan Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista. 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka pohjautuu moniammatillisessa yhteistyössä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Puheterapeutti on kielen, kommunikaation, puheen ja syömisen asiantuntija ja puheterapia toteutuu parhaimmillaan aktiivisessa yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä kanssa.